Ponoven vklop LHC septembra letos

DG (Director General) nam je, kot obljubljeno, danes zvecer poslal novo pismo o odlocitvi managementa glede zacetka ponovnega zagona LHC. Management je sprejel priporocila z workshopa iz Chamonixa prejsnji teden, tako da je sedaj predviden ponoven zagon LHC konec septembra letos - torej skoraj natanko eno leto po nesreci lani. Prvi trki protonov so predvideni za konec oktobra, nabiranje podatkov pa bo ocitno potekalo tudi preko zime z manjso tehnicno zaustavitvijo preko Bozica. Trki svincenih ionov bodo na vrsti verjetno ze l. 2010 (tu gre za raziskave kvark-gluonske plazme, oz. bolj populisticno - "poustvarjanje prapoka", medtem ko je pri trkih protonov v prvem planu iskanje higgsovega delca in pa signalov novih delcev).

Do vklopa bodo namestili tudi kar nekaj dodatnih varnostnih sistemov za preprecitev podobnih nezgod, med drugim tudi ventile za hitrejse odvajanje helija, ce bodo magneti preskocili iz superprevodnega v normalno prevodno stanje (quenchnili). Da bodo stvari se vedno napete bo poskrbelo dejstvo, da bodo vse ventile namontirali le na sektorje, ki so sedaj na sobni temperaturi (stirje od osmih), medtem ko bodo na hladnih sektorjih ventili namesceni le delno, v popolnosti pa sele po zaustavitvi prihodnje leto.

Na teoriji poteka workshop o pricakovanih odkritjih na LHC. Jutri govori tudi Lyn Evans, vodja projekta LHC. Medtem ko imajo ostale manj pomembne duse prezentacije v "Theory conference room", pa bo jutrisnja predstavitev Evansa v velikem "Main Auditorium." Preprican sem, da bodo vsi sedezi zasedeni...