Znanost kot pisanje

Jure spodaj piše o pomembnejši temi, a ker je ta blog namenjen (tudi) dnevniškim zapisom o našem vsakdanjiku in ker sem v zadnji objavi pisal o svojem kratkem dopustniškem oddihu (ki se jutri končuje), tu omenjam še drugo plat tega dopusta.

V zadnjih desetih dneh sem na Tajskem namreč tudi končal nek članek za zbornik neke mednarodne konference s konca prejšnjega leta, napisal še eno redno (sicer izjemoma bolj dopustniško obarvano) kolumno za osrednji slovenski pravni portal, napisal krajšo recenzijo nedavno izšle knjige in skupaj z odlično ekipo v Ljubljani in Bruslju na daljavo uredil dve tedenski številki strokovne revije Evropski pravni vestnik, katere glavni urednik sem, ter za eno napisal tudi uvodnik. Ni slabo za dopust, kajne? Oziroma, obupno za dopust, kajne?

Nasploh ugotavljam, da je vsaj v primeru prava znanost (če našemu delu sploh rečemo znanost) pogosto omejena na besede: v besedah se pravo - npr. kot zakonodaja - ustvarja, v besedah se - npr. kot sodna praksa - udejanja, ko pravo raziskujemo, pa se tudi nenehno vrtimo (predvsem) okrog besed in njihovega prav(n)ega pomena. Moje delo je predvsem govorjenje (ko predavam) ter branje in pisanje besed (ko raziskujem).

Če naredim ob začetku novega leta inventuro starega, sem v letu 2008 tako napisal ali urejal naslednje:

- sedem člankov za objavo v različnih knjigah, od zbornikov konferenc do posebnih knjig (ki sicer še niso ugledale luči sveta, a prva naj bi izšla že v teh dneh); članki so dolgi od nekaj strani do 120.000 znakov, eni so vzeli veliko časa, drugi malo manj, štirje so v angleščini, trije v slovenščini; leto 2008 je bilo vsekakor leto konferenc in zbornikov, kar je z "znanstvenega" vidika očitno slabo - zaradi narave točkovanja znanstvene uspešnosti mi ti članki ne bodo prinesli posebno veliko točk;

- poleg tega sem objavil en daljši članek v domačem Zborniku znanstvenih razprav, neki ugledni ameriški reviji pa neuspešno ponudil v objavo malo neobičajno razpravo o pravu in lepoti (zavrnitve so neizogiben del objavljanja v najuglednejših revijah), ki jo bom očitno moral "prodati" v letošnjem letu;

- izdal sem kratko zgibanko Pravo Evropske unije (zgibanka razširjenega A4 formata, 6 str.) kot peto v zbirki preglednih prikazov različnih pravnih panog;

- za osrednji pravni portal sem kot vabljeni kolumnist napisal 24 (ob)pravnih kolumn, od katerih so nekatere zelo kratke, nekatere tudi nekoliko daljše (povezave na vse kolumne so na dnu vsake izmed njih);

- skupaj z ekipo uredil 44 številk Evropskega pravnega vestnika in za približno polovico napisal uvodnike;

- urejal članke za letošnji letnik naše tujejezične revije Slovenian Law Review, vključno z mentoriranjem študentov, ki so za potrebe revije pripravili strokovne prikaze ter prevedli in povzeli nekaj najpomembnejših sodnih odločb Ustavnega in Vrhovnega sodišča (kar objavljamo poleg jedra znanstvenih razprav);

- urejal in spodbujal eseje, ki jih študenti pišejo v okviru obštudijskega krožka Pravo in literatura in ki jih bom letos skušal spraviti v tiskano izdajo zbornika na temo enakosti v pravu in literaturi;

- poleg tega pa napisal še nekaj drobnejših besedil (denimo vabljeni uvodnik za revijo Pravna praksa), pa ščepec strokovnih mnenj ali gradiv za usposabljanje, in nenazadnje tudi nekaj objav za ta blog.

Tako, to je bolj ali manj izplen moje "znanosti" v lanskem letu. Občutek imam, da sem se lani kar na-bral in napisal; me zanima, kako bo letos...

Oznake: ,