So deklice boljše matematičarke kot dečki?

Naj vas kar takoj razočaram. Zgornji naslov je bil predvsem vaba, da vas privabim k branju, ne bom pa uspel ponuditi odgovora. Novica je sicer že nekoliko stara, a sem šele sedaj odkril študijo, ki so jo julija letos v reviji Science objavile raziskovalke z University of Wisconsin, Madison, in z University of California, Berkeley.

V članku je predstavljena analiza rezultatov državnih testov iz matematike za sedem milijonov učencev od drugega do enajstega razreda v desetih zveznih državah ZDA. Za razliko od podobnih analiz iz sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja, kjer so se dečki sistematično bolje odrezali od deklic, je bil tokrat povprečen uspeh pri obeh spolih enak. Verjetna razlaga po mnenju avtoric je, da sedaj tako dečki kot deklice v enaki meri vpisujejo zahtevnejše stopnje pouka matematike, čemur ni bilo tako pred desetletji.

A analiza tudi kaže, da je varianca pri dečkih višja kot pri deklicah. Gausova porazdelitev uspehov je tako pri dečkih za nekako deset do dvajsed procentov širša kot pri deklicah. To pomeni, da je zelo uspešnih dečkov več kot zelo uspešnih deklic (in enako na spodnjem koncu, dečkov zelo slabo podkovanih v matematiki je več kot deklic). V gornjem procentu je tako razmerje med spoloma nekako dva proti ena v prid dečkom. Je to posledica genetike, okolja? Končnega odgovora ni, je pa vsaj deloma vpliv okolja zaslediti, saj je npr. pri aziatskih američanih v zgornjem procentu več deklic kot dečkov.

Vsekakor pa je jasno, da tudi ta razlika v uspešnosti na testih ne razloži pomanjkanja deklic v tehničnih poklicih. Če bi namreč bila izbira poklica oz. študija odvisna le od samega uspeha, potem bi pričakovali, da je okoli tretjina študentov v inžinirskih poklicih ženskega spola, a je v ZDA ta delež še enkrat nižji (tako na oko pa verjetno tudi pri nas).

In zakaj sem v naslovu zapisal "So deklice boljše matematičarke kot dečki?" in ne morda "So dečki boljši matematiki kot deklice?", ki bi morda vsebini zapisa celo bolj ustrezal? Oba naslova sta po mojem mnenju dejansko enako kočljiva: govorita o neki sposobnosti ljudi, pri čemer so razlike najdene v raziskavi v resnici marginalne (čeprav statistično nezanemarljive). Korelacijo s spolom posameznika opazimo le pri najbolj izstopajočih posameznikih. Ob nepazljivem branju torej lahko naslov vodi v napačen vtis. In najpomembneje: o inherentni sposobnosti glede na spol raziskava ne pove veliko. Je torej razlika med spoloma posledica zunanjih dejavnikov ali genetike? Ne vem. A zanimiv je poskus, ki ga lahko opravi vsak sam pri sebi. Preberite oba naslova in primerjajte svoj odziv. Kateri bolj pritegne vašo pozornost?

Zanimivo je tudi poročanje medijev v ZDA o sami raziskavi. Veliko uglednih časopisov (med njimi tudi New York Times) je recimo poročalo le o ujemanju povprečnega rezultata med spoloma, ne pa tudi o razliki v porazdelitvi rezultatov. Prevelika politična korektnost ali površnost?