četrtek, 26. november 2015

O raziskavah, javnem in privatnem sektorju

Res odlično predavanje prof. Mariane Mazzucato, profesorice ekonomije na Univerzi v Sussexu. Vredno ure vašega časa. Vsaj v ZDA sem navajen konstantnega poslušanja o nesposobnosti javnega/državnega sektorja in vsemogočnosti prostega trga, čeprav je seveda jasno, da (koristen) prosti trg brez države ne more obstajati. Mazzucato to podpre tudi s številkami. Marsikaj koristnega je v predavanju najti tudi za slovenske razmere.In hvala Sašu za odkritje predavanja.

Kam gre denar za promocijo znanosti?

Vsi se verjetno strinjamo, da sta promocija in tolmačenje dosežkov znanosti za vspostavljanje "na znanju temelječe družbe" zelo pomembni dejavnosti. Država prav zato s proračunskim denarjem aktivno podpira ozaveščanje javnosti o dogajanju na področju znanosti na način, da bi bili znanstveni dosežki čim bolj razumljivi najširši publiki. Zanimivo je zato pogledati, kdo so trenutno največji prejemniki državnih sredstev v ta namen.

Na zadnjem razpisu za promocijo znanosti v letu 2015 sta daleč največ sredstev prejeli (rezultati razpisa):
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podeljuje tudi koncesije za promocijsko dejavnost na pordočju znanosti. Za obdobje sedmih let (2015-2020) so koncesijske pogodbe sklenili z naslednjii organizacijami (1 FTE pomeni polno letno financiranje enega zaposlenega oziroma cca 21.000 EUR na leto, če so podatki v razpisni dokumentaciji pravi) - rezultati razpisa:
Leta 2007 smo na Kvarkadabri razkrili, da je Ministrstvo za znanost poskušalo preko razpisa za promocijo znanosti financirati dejavnosti nekaterih organizacij, ki z znanostjo niso imele veliko skupnega: Kdo so po ministru Zupanu najboljši promotorji znanosti? Morda je sedaj pravi trenutek, da ponovno premislimo, če so organizacije, ki trenutno prejemajo največ sredstev, dejansko tiste, ki  za promocijo znanosti tudi največ naredijo?


torek, 24. november 2015

Konflikt interesov – Kaj vam (nam) ni jasno?

V Delu je bil 23.11.2015 objavljen članek »Znanstvena definicija nasprotja interesov« in komentar nanj (»Kaj vam ni jasno?«), v katerem Tina Kristan nazorno predstavi, da je slovenska definicija nasprotja interesov (CoI - Conflict of Interest) enaka evropski, a le na papirju, saj se v praksi izvaja drugače. Pod drobnogled je vzet razpis MIZŠ iz leta 2013, ko je bilo 6 milijonov EU sredstev razdeljeno za podoktorske projekte. 
Pregledovali smo različne razpise, ki so jih tisti, ki za znanost delijo denar, v zadnjih letih objavili. Hitro smo pri enem odkrili, da je bilo med 56 ocenjevalci kar 12 posredno izbranih. »Svoje« vloge sicer niso presojali, so pa nekaj tistih, ki so se poleg njihove institucije in podoktorskega raziskovalca, ki so mu bili vsaj formalno šefi, potegovali za sredstva na istem razpisu. Vse omenjene ocenjevalce smo seznanili z našo ugotovitvijo. In bili nad njihovimi odgovori presenečeni. »Kaj vam ni jasno?!« bi lahko na kratko povzeli njihove odzive.
Po desetih takšnih elektronskih sporočilih ali klicih v dveh dneh se dvomov, da smo morda kaj spregledali, nismo znebili. Še enkrat smo začeli brati razpis, njemu priložene dokumente, zakone, etični kodeks javnih uslužbencev, načelna mnenja Komisije za preprečevanje korupcije ... S pisnim vprašanjem smo se nato obrnili še na nekdanjega predsednika računskega sodišča, torej organ, ki izvaja nadzor nad porabo javnega denarja. Prosil nas je, da ga pokličemo. Zakaj? Zato, ker je bil prepričan, da narobe razume naše vprašanje – mislil je, da mu nekaj ni jasno. Toda ne, vse je prav razumel, zato, razumljivo, ni mogel skriti začudenja, da je takšna izvedba razpisa sploh še mogoča. Kljub temu smo poklicali še tri Slovence, ki pogosto ocenjujejo prijavljene vloge na evropskih razpisih. In za tem postavili piko pri ugotovitvi, da nismo mi tisti, ki nam v tem primeru nekaj ni jasno.
Kako natančni so pri definiciji nasprotja interesov pri Evropskem raziskovalnem svetu (ERC) nam je, na pobudo Komisije za ženske v znanosti pri MIZŠ, predstavila Laura Pontiggia 19. septembra 2014 na posvetu »Perspektive odgovornosti, etike in spolov: nova razmerja v znanosti«. Poudarila je, da je spoštovanje CoI (Conflict of Interest) pri ocenjevalcih osnova za nepristransko razdeljevanje sredstev . ERC ima v veljavi dve CoI pravili in sicer »out of the call«, ko ocenjevalec/-ka ne sme ocenjevati vlog na razpisu in »out of the room« pravilo, ko je izvzet/-a le iz obravnave vloge, pri kateri bi se lahko osebno okoristil/-a. Interpretacija je nedvoumna.


Citirano predstavitev Laure Pontiggia najdete tukaj.

Verjetno noben sistem razdeljevanje sredstev ni in nikoli ne bo mogel biti idealen. Vendar pa strategija ERC-a s težnjo po hitrem zaznavanju ter sankcioniranju kršitev oziroma goljufij vzbuja zaupanje, da naša davkoplačevalska sredstva razdeljuje odgovorno. Žal slovenski znanstveni vrh vehementno zamahne, definira CoI po svoje in denar se razdeli kar po domače - med prijatelji in sodelavci. Interpretacijo CoI so si nedvomno prilagodili tako, da so si omogočili polnjenje (tudi) svojega žepa. Čeprav za delo pri ocenjevanju prijavnih vlog niso prejeli plačila, pa je nedvomno res, da je teh 12 ocenjevalcev dobilo posredno okoli 70.000 – 80.000 € v kolikor so bile njihove raziskovalne skupine uspešne le z enim kandidatom/-ko - so tudi taki z dvema. Poraja se tudi vprašanje, če se jim je s tem lahko napihnil tudi slavni A3 in so se na razpisih ARRS okoristili še na ta način?


Prepričana sem, da so med ocenjevalci, ki so imenovani v članku, tudi taki/-e, ki ocenjujejo prijave na evropskih razpisih (FP7, Obzorje 2020 ali ERC) in poznajo evropsko interpretacijo CoI pravil. Jih spoštujejo le v Bruslju? Bi izjave, ki so jih dali novinarki ponovili tudi pred ERC ali evropsko komisijo? Bi to v Bruslju ostalo nekaznovano?

torek, 17. november 2015

Referat na posvetu o ustanovitvi častnega razsodišča v znanosti

Danes je na SAZU potekal posvet, na katerem smo razpravljali, kako bi ustanovili Častno etično razsodišče za področje znanosti.

Tole je besedilo mojega referata na današnjem posvetu:

Ko sem razmišljal, kaj bi na današnjem posvetu povedal o avtonomiji, etiki in odgovornosti v akademskem okolju, sem se spomnil zabavne anekdote z ene od ljubljanskih fakultet. Pred nekaj leti, ko se je Ljubljana začela bolj intenzivno ukvarjati z urejanjem prometa, so na fakulteto z mesta poslali dopis, da parkiranje na pločniku v okolici fakultetne stavbe ne bo več dovoljeno. Zanimivo pri tem je bilo, kako se je na prepoved parkiranja odzvalo nekaj zaposlenih. Vodstvu fakultete so predlagali, naj fakulteta zahtevo zavrne, v pritožbi pa naj se sklicuje na ustavno zagotovljeno avtonomijo univerze.

V tem primeru je šlo bolj za šalo kot za resno namero, da bi se sklicevali na ustavno zagotovljeno avtonomijo, ko so bila ogrožena brezplačna parkirna mesta, ampak kolega, ki je pred nekaj desetletji študiral v Parizu, mi je povedal, da je avtonomija univerze tudi drugje po svetu zelo raztegljiv pojem. V nekem obdobju je vsaj v Franciji univerzitetna avtonomija pomenila med drugim tudi, da so lahko študenti med predavanji nemoteno kadili marihuano. Ko je bil že omenjeni kolega prvič priča kroženju cigarete z marihuano v predavalnici, je v napetosti pričakoval, kaj se bo zgodilo, ko bo cigareta prišla do profesorja. A se ni zgodilo se ni nič pretresljivega. Profesor je potegnil en dim, podal cigareto naprej in nadaljeval s predavanjem.

Poskusimo sedaj malo bolj resno razmisliti, kako naj sploh razumemo vse te visokoleteče pojme, kot so avtonomija univerze, skrb za odličnost v znanosti in skrb za kakovost v akademskem svetu.

Vsi se strinjamo, da sta znanost in univerza inštituciji družbe, ki opravljata zelo pomembne in odgovorne naloge. Da sta avtonomni, v tem kontekstu pomeni, da svoje naloge izvršujeta po svoji lastni notranji logiki delovanja.

Da bi razumeli to notranjo logiko delovanja vsaj za področje znanosti, se ozrimo malo v zgodovino. Moderna znanost se je namreč razvila skozi pisemsko republiko, v okviru katere so si pred nekaj stoletji učenjaki pošiljali javna pisma, v katerih so si izmenjevali ideje. To so počeli na toleranten in spoštljiv način, pri čemer so argumentirano kritizirali ali hvalili dosežke drug drugega. Že v izvorni pisemski republiki so sodelovali učenjaki obeh spolov, različnih narodnosti, ras in veroizpovedi, nadaljnji razvoj znanosti pa je ta izvorna načela le še dodatno izpopolnil, da so bila še bolj univerzalna.

Ena izmed ključnih lastnosti znanosti kot oblike sodelovanja med ljudmi, je prav sposobnost argumentiranega vrednotenja idej neodvisno od tega, kdo jih izreče. Naj bo vir ideje slaven Nobelov nagrajenec ali študent začetnik, je to vsaj v idealnem primeru povsem nepomembno. Pomemben je le argument oziroma dokaz, ki ga nekdo poda.

Resna težava pri udejanjanju tega ideala pa je, da takšna oblika sodelovanja med ljudmi, kot jo goji znanost, ne izhaja iz naravnega stanja odnosov med ljudmi. Vrednotiti argumente povsem neodvisno od tega, kdo konkretno jih izreka, ni preprosto. Da delujemo na ravni subjekta znanosti, se moramo zato vseskozi posebej truditi.

Skrb za kakovost, odličnost in avtonomijo so tako označbe za različne mehanizme, ki nam pomagajo, da ohranjamo odnose v znanosti in na univerzi čim bliže ideala. To so mehanizmi, ki skrbijo, da akademske inštitucije, učinkovito izvajajo svoje družbene funkcije.

Odličnost zato nikakor ni ravnovesno stanje, ki ga enkrat dosežemo in nato samo še ohranjamo, ampak gre za proces, ki ga je treba ves čas aktivno vzpodbujati in podpirati. Če prenehamo biti aktivni in z vzpostavljanjem vedno novih mehanizmov ne skrbimo, da akademski svet deluje čim bližje svojim idealom, lahko hitro zaidemo v težave.

Ustanovitev častnega razsodišča za etiko v znanosti razumem kot vzpostavitev novega mehanizma, ki bo ob drugih že delujočih, dodatno skrbel, da bodo akademske inštitucije delovale čim bliže svojim idealom, v imenu katerih so bile ustanovljene in zaradi katerih dobivajo tudi denar iz proračuna.

Ker je današnji posvet namenjen ustanavljanju komisije za etiko v znanosti, je smiselno, da nekaj besed namenimo tudi vprašanju, kaj sploh je etika oziroma etično delovanje.

Če zelo poenostavimo, imamo pri etični drži dve nujni komponenti, ki morata biti obe izpolnjeni, da lahko trdimo, da delujemo etično. Prva komponenta je, da smo zmožni reči ne, če se neko dejanje ne sklada z načeli, ki smo jih sprejeli in po katerih se želimo ravnati. Druga, prav tako pomembna komponenta, na katero velikokrat pozabimo, pa je neprestana prisotnost vsaj minimalnega dvoma, da so konkretna načela, ki jih zagovarjamo, res prava. Brez te neprestane skepse, ki od nas zahteva, da smo miselno dejavni in se sprašujemo, ali je z našimi načeli in predvsem njihovo aplikacijo v konkretne okoliščine, res vse v najlepšem redu, v resnici ne delujemo v polni meri etično.

Če manjka katera od teh dveh bistvenih komponent, vsaj po mojem prepričanju nismo več v domeni etike. Velikokrat se nam namreč dogodi, da zberemo dovolj volje, da ne naredimo vsega preprosto po inerciji oziroma na način, kot smo navajeni, ampak se še pravočasno ustavimo in rečemo "ne" tudi samim sebi. Ob tem pa nam pogosto zmanjka motivacije in energije za tisto drugo komponento, ki je tudi pomembna. To je premislek, ali je natanko takšna uporaba načel v tej konkretni situacije dejansko prava, potrebna in umestna. Oziroma v določenih primerih tudi, ali so sama načela, kot jih razumemo, dejansko tisto, kar zagovarjamo.

Če umanjka ta druga komponenta, se hitro lahko znajdemo na področju moraliziranja. To je stanje, ko nam je vse jasno, ko brez vsakršnega dvoma vemo, kaj je prav in kaj narobe, čeprav nismo vložili nič miselnega truda, da bi situacijo premislili in vsaj malo podvomili, če so naša dejanja dejansko prava in ustrezna.

Komisija za etiko v znanosti, o ustanovitvi katere danes razpravljamo, ne sme postati organ, ki bo deloval zgolj po prvi od dveh komponent etičnega delovanja, ki smo ju pravkar opisovali. Če bo komisija le birokratsko presojala, ali je bil v nekem konkretnem primeru spoštovan kodeks etičnega ravnanja, od nje ne bo dosti koristi.

Komisijo morajo zato sestavljati osebe, ki bodo znale in zmogle enako pozornost namenjati tudi drugi komponenti etičnega delovanja, se pravi neprestanemu dvomu, da so ustaljena pravila res prava in pravilna. Svoje ugotovitve pa bo morala podrobno utemeljiti in javno zagovarjati.

Pred nekaj tedni smo s kolegi slučajno ugotovili, da je Agencija za raziskovalno dejavnost na seznam odobrenih monografij, katerih izdajo bo finančno podprla, umestila tudi devet astroloških knjig. Razkritje je sprožilo buren odziv v javnosti, ob čemer smo se vsi spraševali, kakšna je napaka v sistemu, da lahko do takšnih odločitev sploh pride.

Ob tem se mi je zdel zanimiv odziv kolegice, ki je trdila, da sistem v bistvu dobro deluje. Ker je bil seznam monografij javno objavljen, ga je videlo veliko ljudi, zato je bila večja verjetnost, da bo kdo na nenavadne naslove nekaterih knjig opozoril tudi širšo javnost. Po njeni interpretaciji se je sistem ustrezno odzval, saj je napako zaznal in jo odpravil, če v sistem štejemo tudi širšo javnost.

Vpliv javnega mnenja je vsekakor pomemben, a zavzemati se moramo, da bi imeli več mehanizmov nadzora tudi na nižjih nivojih, ki bi neprestano skrbeli za odličnost in odgovornost v akademskem svetu. Med temi mehanizmi je javno opozarjanje na anomalije vsekakor zelo pomembno, a le v primeru, če druge bolj "avtonomne" metode zagotavljanja kakovosti in odličnosti odpovedo.

Ustanovitev etične komisije v znanosti zato razumem kot enega od pomembnih novih mehanizmov, ki bodo v naš prostor vnesli še eno dodatno možnost kontrole, ki nam bo omogočala, da bomo lažje sledili akademskim in znanstvenim idealom, za katere se vsi zavzemamo.

Ker pa je tudi takšen posvet ena od priložnosti, da razmislimo o konkretnih problemih, s katerimi se srečujemo v našem akademskem prostoru, bom za konec še enkrat ponovil nekaj vprašanj, ki sem jih prvič javno zastavil v tej dvorani že lansko leto, ko smo imeli posvet na podobno temo:
  • Imajo danes vse generacije znanstvenikov enakopraven dostop do možnosti raziskovalnega dela, ali so mlajše generacije v slabšem položaju glede na starejše?
  • Bi uveljavitev pravila, da lahko posameznik iz proračuna za svoje delo prejema največ eno plačo oziroma ne več kot sto odstotkov svojega predvidenega dohodka, izboljšala ali poslabšala razmere za raziskovalno delo v Sloveniji? 
  • So pravila zaposlovanja na univerzah, ki zahtevajo vnaprejšnjo habilitacijo že ob kandidaturi na razpisano učiteljsko delovno mesto dejansko namenjena temu, da se prijavijo kvalitetni kandidati, ali se s tem najboljšim celo prepreči, da bi se sploh lahko prijavili?
  • Bi Slovenska akademija znanosti in umetnosti bolje opravljala svoje razsvetljensko poslanstvo, če bi od sedaj naprej vanjo sprejemali izmenično eno žensko in enega moškega? Bi bili člani akademije morda celo bolj družbeno aktivni, če za članstvo ne bi prejemali denarnih nagrad, ampak bi bili deležni denarne podpore samo tisti člani, katerih pokojnina oziroma plača ne bi bila dovolj visoka za dostojno življenje in delo? 

petek, 13. november 2015

Nekaj novic iz visokoenergijske fizike

Že dolgo nisem zbral novic iz sveta visokoenergijske fizike. Prejšnja dva tedna sta bila še posebno zanimiva:

  • LHC je končal za nekaj mesecev trke protonov in začel s trkanjem svinčevih jeder. ATLAS in CMS eksperimenta sta zbrala za okoli 4 inverzne femtobarne trkov pri 13 TeV (za primerjavo, celotna statistika pri 8TeV je bila okoli 20 inverznih femtobarnov). Kaj to pomeni za fiziko, ki jo lahko naredijo, je lepo razloženo na Resonaances. Morda sledijo prvi rezultati že 18. decembra na odprti seji CERN council meetinga, bolj verjetno pa spomladi na Moriond konferencah.
  • Po nobelovih nagradah je tudi Breakthrough Prize odšla v roke nevtrinskim eksperimentom. Za razliko od nobelove nagrade tokrat posameznikom skupaj s celotnimi kolaboracijami.  
  • Pred dvemi dnevi je bila slavnostna ceremonija ob končanju izgradnje novega detektorja temne snovi Xenon1Ton v Gran Sasso laboratoriju, Italija. 

Konec Infodroma?

Infodrom (poročila za otroke, na sporedu štirikrat na teden ob 18h na TVSLO 1) je po mojem mnenju ena boljših stvari na rtvslo. Oddaja je razumljiva otrokom od nekako šestega ali sedmega leta, lahko pa je tudi čisto spodobno nadomestilo poročil odraslim, brez stresa in prekomernega nasilja, z veliko več razlage. Tako sem bil neprijetno presenečen, ko sem izvedel, da rtvslo namerava skrčiti infodrom na oddajanje le enkrat tedensko!? Zapis v Delu je na voljo tukaj.

Ustvarjalci Infodroma, ki je bil prvič na sporedu 15. oktobra 2012 in je konec letošnjega septembra zakorakal v četrto sezono, so pripravili že več kot petsto oddaj ter lani v Manchestru prejeli nagrado Evropske zveze javnih radijskih in televizijskih postaj (EBU) za odličnost v podajanju novic za otroke, letos pa še priznanje RTV Slovenija za posebne dosežke. Tina Antončič, ki je oddajo s prvo urednico Barbaro Brezavšček Stegeman tudi zasnovala, razkriva, da so jo začeli razvijati že tri leta prej. Z Barbaro B. Stegeman sta se udeležili mednarodnih konferenc ustvarjalcev informativnega programa za otroke in proučili primerljive oddaje v Evropi. Najdlje, od leta 1972, je na sporedu Newsround britanske nacionalke BBC, z več kot 25-letno tradicijo pa ji sledita nemškihttp://www.tivi.de/fernsehen/logo/start/ in nizozemski Jeugdjournaal. »Vsaka ima svoje posebnosti. Nemški Logo! pogosteje poroča o političnem dogajanju, belgijski Karrewiet daje večji poudarek prostemu času in zanimanju mladih, Nizozemci pa poročajo o vsem po malem od politike do uspehov mladih in njihovih težavah pa tudi nekaterih tabuiziranih temah. Koncept, ki smo ga povzeli tudi mi in ga prilagodili našemu kulturnemu okolju,« pojasnjuje sogovornica. 

Torej, če je tudi vas neprijetno presenetilo krčenje infodroma, vas pozivam, da napišete email in ga pošljete na marko.filli@rtvslo.si, ljerka.bizilj@rtvslo.si, varuh@rtvslo.si. Sam sem poslal naslednje pismo, ki ga lahko tudi uporabite kot osnovo svojemu (ali pa ga preprosto skopirate in pošljete kot takega)

Spoštovani,   
s presenečenjem sem izvedel, da naj bi z novim letom Infodrom zadelo krčenje. Infodrom je po mojem mnenju ena boljših vsebin na RTV Slovenija, zanimiv tako staršem kot otrokom. Težko si predstavljam, da bi privarčevani denar odtehtal tovrstno potezo. Kakovostnih informativnih oddaj je tako ali tako malo, za otroke pa je Infodrom sploh nenadomestljiv. 
Upam, da boste odločitev o krčenju Infodroma zopet pretehtali in spremenili. 
S spoštovanjem 
.....
Dodatek: Odgovor Biziljeve spodaj. Da so stroški infodroma podobni stroškom TV Dnevnika se mi zdi malce huda. TV Dnevnik je na sporedu 7 dni tedensko s vsaj polurnim programom in neposrednim poročanjem iz terena. Pričakoval bi, da je strošek infodroma vsaj red velikosti manjši.

Spoštovani!                                                                                                 Ljubljana, 13.11.2015
Oddaja Infodrom, ki je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 18. uri na TV SLO 1 in njen povzetek v petek oz. v soboto dopoldne je, žal, najmanj gledana ravno med mladimi, kljub posebni promociji oddaje tako v programu kot na spletu in na družbenih omrežjih!
Podatki o gledanosti kažejo, da oddajo od 4-9 let - gleda 900 gledalcev, od 10-14 let pa 100 gledalcev. Največ gledalcev ima oddaja med gledalci nad 55 let!


Oddaje – verjetno nimate prave informacije glede avtorjev oddaje - niti ne sestavljajo niti ne vodijo mladostniki, vodijo in sestavljajo jo odrasli kolegi. Želja  odgovornega urednika in urednice v preteklosti je že bila, naj bodo soavtorji oddaje tudi mladostniki, vendar se to v praksi ni obneslo.
V trenutku, ko se stroški dela in produkcije povečujejo , sredstva pa krčijo,  smo dali na tehtnico mnoge dejavnike in žal, ni rešitve!  Stroški  za Infodrom so  enaki stroškom TV Dnevnika ali npr. Slovenske kronike;  gledajo pa jo v glavnem starejši občani. Zdaj bomo ohranili tedenski Infodrom (cca 13 minut), pregled dogajanja ob petkih in ga ponovili zvečer in ob sobotah dopoldne. Če bo ekipa uspela oddajo popestriti in  jo bodo mladostnikom bolj približali,  bomo o oddaji ponovno premislili, seveda na račun neke druge oddaje oz. programa.
Lep pozdrav,
Ljerka Bizilj
Direktorica TVSLO
Dodatek 2: V originalnem postu sem objavil tudi pismo, ki je zaokrožilo med učitelji. V njem se mi ne zdi nič spornega, so le informacije o Infodromu in krčenje. Sem ga pa na prošnjo avtorice odstranil iz bloga.